1406

Project

Een analyse maken van het huidige energiebeleid

De opdrachtgever 

Vitens levert betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan 5,8 miljoen klanten, een voorwaarde voor gezondheid en welzijn. Door factoren als klimaatverandering en bevolkingsgroei staat ons drinkwater steeds meer onder druk. Willen ze drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Hun ambitie: elke druppel duurzaam in 2030. 

De opdracht 

1406 heeft Vitens ondersteund bij de analyse van het huidige energiebeleid. De focus was om inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe energiewet en de afstemming van te nemen maatregelen. 

 

De aanpak 

Het analyseren van de hoofdpunten uit het energiebeleid en de mogelijke impact van de nieuwe energiewet en de conclusies samenvatten in een presentatie voor het management. Het uiteindelijke doel was het creëren van meer bewustzijn en het kiezen van de juiste prioriteiten richting 2030. 

Het resultaat 

Een rapport met praktische inzichten en advies en verwerkt in een eindpresentatie voor het management. 
Op basis van onze input is een top 5 van  maatregelen opgesteld, waarmee de doelstellingen van 2030 kunnen worden behaald.