1406

Vitens advies energiebeleid

Advies energiestrategie 2021-2030

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft als missie dat in 2030 elke druppel duurzaam is. Een zeer ambitieuze doelstelling om in een zeer snel tempo de energievoorziening te verduurzamen. 1406 heeft Vitens ondersteund bij de analyse van het huidige energiebeleid. De focus was om inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe energiewet en de afstemming van te nemen maatregelen.

Scope

Het analyseren van de hoofdpunten uit het energiebeleid en de mogelijke impact van de nieuwe energiewet en de conclusies samenvatten in een presentatie voor het management. Het uiteindelijke doel was het creëren van meer bewustzijn en het kiezen van de juiste prioriteiten richting 2030.

Resultaat

Een rapport met praktische inzichten en advies en verwerkt in een eindpresentatie voor het management.

Op basis van onze input is een top 5 van  maatregelen opgesteld, waarmee de doelstellingen van 2030 kunnen worden behaald.

Meer van onze projecten