1406

Vattenfall Productimplementatie PEX leidingsysteem

Productimplementatie PEX leidingsysteem

Vattenfall zocht een alternatief leidingssysteem naast de gebruikelijke stalen leidingssystemen, om voor meerdere toepassingsgebieden en met een hogere verwerkingstijd bij de aanleg een kwalitatief goede oplossing beschikbar te hebben. Na een grondige analyse is gekozen om het bestek van leidingsssytemen uit te breiden met PEX. Na een succesvolle pilot in 1 van de regio’s met het materiaal PEX door de afdeling Techniek (R&D), is 1406 gevraagd om de rol van implementatiemanager in te vullen.

Aanpak

Voorafgaand aan het definitief maken en uitsturen van het gewijzigde bestek hebben we geadviseerd om de pilot op grotere schaal en binnen alle vestigingen uit te voeren zodat zowel de interne organisatie als de gebiedsaannemers ervaring op te laten doen bij het verwerken van het product PEX

Nadat we de resultaten van de pilot hebben gepresenteerd aan de Procurement en Contract Management zijn de vaste leveranciers uitgenodigd om de gewenste producten af te prijzen en op te nemen in hun standaard bestekken.

Resultaat

Onze aanpak heeft geleid tot een breed draagvlak voor het nieuwe product en daarnaast een standaardisatie van de werkwijze, door het opstellen van een verwerkingsvoorschrift.

Meer van onze projecten