1406

H2Point business case

Business Case Bedrijventerrein Oosterhout

H2Point ontwikkelt en exploiteert waterstofvulpunten in Nederland. Voor het bedrijventerrein Weststad in Oosterhout heeft 1406 een business case model ontwikkeld, waarmee H2Point scenario’s kon doorrekenen, en een inschatting kon maken onder welke omstandigheden de integrale kostprijs van groene waterstof optimaal is.

Scope

Het ontwikkelen van een business case model waarin de volgende onderdelen van de keten kunnen worden meegenomen:

– Operationele + financiële data windturbines
– Operationele + financiële data waterstofproductie
– Potentiele afname vanuit mobiliteit
– Presentatie ten behoeve van het vooroverleg bij de gemeente Oosterhout

Resultaat

Met behulp van de business case heeft H2Point het vooroverleg bij de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten met een positief advies. H2Point is vervolgens het vergunningstraject ingegaan en start 2021 met de voorbereidingen van de realisatie.

Meer van onze projecten