1406

Forbo Flooring implementatie 5S

Implementatie 5S op de werkvloer

Forbo Flooring is een producent van hoogwaardige vloersystemen uit Assendelft en was op zoek naar mogelijkheden de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. De voorkeur van Forbo Flooring ging daarbij uit naar het implementeren van het Lean principe 5S. 1406 heeft een maatwerk training ontwikkeld inclusief praktische workshops om 5S ook direct te implementeren. Het ontwikkelen en verzorgen van dit traject was bij ons in uitstekende handen, vanwege onze uitgebreide ervaring in het uitvoeren van verbetertrajecten als Lean Six Sigma Blackbelts.

Aanpak

Het traject bestond uit een klassikale training en praktische workshops op de werkvloeren van de verschillende afdelingen. Het doel was het koppelen van de 5S theorie aan de ervaringen op de eigen werkplek en het praktisch toepassen van de stappen van 5S.

Resultaat

De feedback vanuit de deelnemers over de aanpak was zeer positief omdat zij met de aangedragen tools zelf direct de gesignaleerde knelpunten in de eigen werkomgeving konden oplossen. Bij zowel management als medewerkers is hierdoor het bewustzijn ontstaan dat het op alle vlakken toepassen van 5S ook een daadwerkelijke verandering van cultuur teweegbrengt. Een cultuur van continue verbeteren, waarin de resultaten worden behaald en zelfs worden verbeterd.

Meer van onze projecten