1406

Eneco CAPEX project

Major Overhaul + Retrofit STEG Lage Weide

Eneco Warmteproductie exploiteert op locatie Lage Weide een 250 MW STEG energiecentrale waar naast elektriciteit ook warmte wordt geleverd aan het stadsverwarmingsnet van Utrecht. Om de betrouwbaarheid en leveringszekerheid tijdens de energietransitie te kunnen garanderen is in 2019 groot levensduur verlengend CAPEX project uitgevoerd om de eenheid daarvoor klaar te stomen. Olaf Jansen heeft daarvoor het multidisciplinaire projectteam aangestuurd.

Scope

Het multidisciplinaire project bestond uit de volgende deelprojecten:

– Major Overhaul Alstom GT13 E2
– Major Overhaul generatoren
– Retrofit DCS
– Vervanging E-beveiligingen (generatoren/transformatoren/6kV)
– Retrofit gelijkspanningssysteem (gelijkrichters/accu’s/no-break)
– Modificatie middendruk ketelbundel

Uitvoering door 1406

De uitvoeringsfase van het project startte in juni 2019 en was gereed in november 2109. Het team bestond uit 15 fte en het aantal contractors was ca 150. Onze focus was gericht op het vormen en opwerken van het team, het richten van alle inspanningen en het inzichtelijk maken van de knelpunten. Door het inzicht ontstond er overzicht, en konden de deelprojectleiders sturen op output. Hierdoor was er meer ruimte om te werken aan het begeleiden, coachen en aansturen van medewerkers, wat de teamdynamiek enorm ten goede kwam. De mensgerichte aanpak resulteerde in een hecht team dat onder grote druk op efficiënte wijze de complexe samenhang tussen de deelprojecten wist te bewaken tot en met de inbedrijfstellingsfase.

Resultaat

De doelstellingen op het vlak van betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn gerealiseerd met een onderschrijding van het CAPEX budget van 3%.

Meer van onze projecten