1406

Project Assistent

Ondersteuning bieden aan projecten zodat operationele projecten kunnen worden uitgevoerd

De opdrachtgever 
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

De opdracht 

Tzahainesh werkt op de afdeling Support (SUP), onderdeel van de hoofdafdeling Port Development.
Het leveren van administratieve en secretariële ondersteuning aan projecten, zodanig dat projecten en primaire c.q. operationele processen accuraat, tijdig, effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is zij verantwoordelijk voor een accurate Digitale Project Omgeving van het projectteam.

Aanpak

Grootste uitdaging van het werk: afhankelijk zijn van andere afdeling terwijl zij zo snel mogelijk willen starten met werkzaamheden buiten, om de opdrachtbevestiging naar de klant op tijd te versturen. Afhankelijk van het traject. Hoe groter het project, hoe groter het bedrag, hoe meer mensen goedkeuring moeten geven. Om alles tijdig aan te leveren terwijl je afhankelijk bent.

Dit al bij de kick-off aangeven bij het projectteam zodat iedereen hier rekening mee kan houden.

Tzahainesh vertelt: “Mijn functie is heel divers en geen een dag is hetzelfde. Opdrachtgevers willen graag zo snel mogelijk starten met de opdrachten. Hoe groter het project, hoe groter de budgetten, hoe meer mensen goedkeuring moeten geven. Ik moet er voor zorgen dat alle goedkeurinen tijdig worden aangeleverd zodat er geen vertraging ontstaat. Dit doe ik door bij kickoff meetings aan te sluiten en het projectteam hierover te informeren zodat iedereen er rekening mee kan houden.

Ik werk niet alleen administratief mee aan opdrachten. Tijdens de Wereld Havendagen in 2019 stond ik met collega’s bij een informatiestand en een baggerschip. Zo konden wij aan bezoekers laten zien hoe wij te werk gaan.”

Resultaat

Tzahainesh’ opdracht duurt in ieder geval tot eind dit jaar (2022) en wellicht wordt deze verlengd. Tot het einde van de opdracht zal zij zich er in ieder geval voor inzetten om zo veel mogelijk projecten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Meer van onze projecten