1406

Project Asset Management

Een asset management systeem implementeren zodat zij de ISO 55.000 audit kunnen doorlopen en behalen

De opdrachtgever 
Energie voor Elkaar is een platform dat van organisaties en bedrijven die zich richten op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van slimme groene warmtenetten. Daarmee leveren ze warmte uit beschikbare of te ontwikkelen lokale warmtebronnen.

De opdracht 

Olaf en Erik Jan zijn bij Energie voor Elkaar het project gestart om het asset management te optimaliseren. Hierbij creëren zij een blauwdruk voor alle huidige assets, die ook kan worden toegepast bij nog te realiseren duurzame systemen, ongeacht het type energiebron. Het doel hierbij is om de assets zo duurzaam mogelijk in te zetten.

Aanpak

Wij zijn gestart met een GAP analyse om te ondervinden welke (technische) informatie allemaal al aanwezig is, wat nog mist en wat nodig is om het ISO 55000 dossier compleet te maken. Door deze analyse is duidelijk geworden wat er nog ontbreekt, wat er verbetert kan worden en wat nog ondernomen moet worden. Dit is gedaan door risico-workshops te organiseren en een risicoregister op te zetten. Ook zijn bijvoorbeeld de processen geïdentificeerd en beschreven.

De opdracht haalt de passie voor techniek en installaties van Erik Jan en Olaf naar boven. Er wordt niet vanaf kantoor een advies geschreven, maar alle ideeën worden direct getoetst door deze toe te passen op technische installaties die nu al worden ingezet.

Resultaat

Olaf vertelt: “De opdracht bij Energie voor Elkaar is eigenlijk pas net gestart, maar we hebben al flinke slagen gemaakt.

De grootste uitdaging tot nu toe was uit gefragmenteerde data in verschillende formats een echt goed dossier op te bouwen waarmee iedereen kan werken. Het mooiste resultaat voor mij persoonlijk is dat we meer bewustzijn hebben gecreëerd over (mogelijke) risico’s en dat deze vanuit verschillende invalshoeken (vaak vanuit verschillende functies of verantwoordelijkheden) zijn te bekijken. Dit heeft voor meer begrip voor èn inzicht in elkaars handelen gezorgd.”