1406

Het borgen van de businesscase aansluitkosten

Een projectteam oprichten voor een CAPEX project

De opdrachtgever 
Warmtebedrijf Ede realiseert een Slim Groen Warmtenet. Een duurzame collectieve warmtevoorziening in Ede die ca. 21.000 woningen en bedrijven van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Zij krijgen groene warmte in plaats van aardgas. 

De opdracht 

De afdeling werkte met fixed prices als aansluitbijdrage. Dit zorgde er voor dat regelmatig de business case niet sluitend was. De vraag aan Ramon was om de afdeling en de werkprocessen zo in te richten dat de aansluitbijdrage wel kloppend werd.

Aanpak

Waar bij veel opdrachten wordt gestart met een plan van aanpak, is Ramon dit keer aan de gang gegaan door te kijken wat er al aanwezig was binnen de afdeling en waar verbeterkansen lagen. Hiervoor is Ramon in gesprek gegaan met de teamleden maar heeft bijvoorbeeld ook de Finance afdeling gevraagd om een financieel model te toetsen op haalbaarheid. Hierdoor werd duidelijk wat er nodig was voor het team om hun werk goed te doen en konden dossiers die bleven terug komen, worden opgelost.

Een uitdaging was om iedereen het belang in laten zien dat stilstaan en bekijken hoe er aanpassingen kunnen worden gemaakt, soms beter is dan op de oude manier door te gaan. Dit kan lastig zijn omdat medewerkers werd gevraagd om te durven kijken naar eigen processen en het eigen functioneren. Ramon heeft daarvoor iedereen bewust gemaakt van een veilig werkklimaat waarbij  kennisdeling en het leren van fouten juist wordt aangemoedigd.

Resultaat

Het belangrijkste resultaat voor Ramon is dat hij ontwikkeling in het team en bij de medewerkers zag. Deze ontwikkelingen leidden tot meer samenwerking en hogere resultaten.
Daarnaast is er een tooling opgezet om tot een kostprijsberekening te komen en een daarbij passende aansluitbijdrage. Dit zorgde voor een meer sluitende businesscase.
Aan de hand van de tooling zijn daarnaast werkprocessen aangepast en werd de interface tussen de afdelingen Development en Realisatie verkleind.

Meer van onze projecten