1406

Interim Manager Assetmanagement

Implementeren van 5S op de werkvloer

De opdrachtgever 
Forbo Flooring produceert en levert wereldwijd vloerbedekkingen voor de projecten- en de consumentenmarkt. Met een marktaandeel van 65% is Forbo de wereldleider in linoleum. Zij willen een betere omgeving creëren, overal waar mensen werken, wonen, leren, genezen, spelen en samenkomen.

De opdracht 

Forbo was op zoek naar mogelijkheden de bedrijfsprocessen te optimaliseren. De voorkeur ging daarbij uit naar het implementeren van het Lean principe 5S.

Aanpak

1406 heeft een maatwerk training ontwikkeld inclusief praktische workshops om 5S ook direct te implementeren.

Het traject bestond uit een klassikale training en praktische workshops op de werkvloeren van de verschillende afdelingen. Het doel was het koppelen van de 5S theorie aan de ervaringen op de eigen werkplek en het praktisch toepassen van de stappen van 5S.

Resultaat

De feedback vanuit de deelnemers over de aanpak was zeer positief. We kregen terug dat de aangedragen tools de gesignaleerde knelpunten in de eigen werkomgeving konden oplossen. Bij zowel management als medewerkers is hierdoor het bewustzijn ontstaan dat het op alle vlakken toepassen van 5S ook een daadwerkelijke verandering van cultuur teweegbrengt. Een cultuur van continue verbeteren, waarin de beoogde resultaten worden behaald en zelfs worden verbeterd.