1406

Interim bedrijfsleider Warmte

Tijdelijk overnemen werkzaamheden bedrijfsleider (warmte)

De opdrachtgever 
Roseboom is een familiebedrijf met een historie van meer dan 75 jaar. Het is een aannemer op het gebied van ruimtelijke ordening en transport voor de woon-, werk- en leefomgeving. Ze specialiseren zich voornamelijk in ondergrondse infra.

De opdracht 

Laurens is door de Roseboom aangesteld om de zittende bedrijfsleider tijdelijk te vervangen met een focus op de warmte-afdeling. Hierbij was de uitvraag om zowel de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk door te laten lopen en tegelijk met een frisse blik te kijken naar de bedrijfsprocessen en verbeterinitiatieven op te starten.

Aanpak

In de maanden dat Laurens actief is geweest bij Roseboom heeft hij zich vooral gericht op het inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is, overdrachtsmomenten, directievoering en scoping van projecten.

Dit heeft hij gedaan door zo veel mogelijk met medewerkers van Roseboom in gesprek te gaan over de huidige en wenselijke bedrijfsvoering.

Resultaat

Na drie maanden was de bedrijfsleider weer in staat om zijn taken op te pakken, dus zijn de verantwoordelijkheden van Laurens weer overgedragen.

Laurens: “Waar ik het meest trots op ben is dat het team nu nog beter weet wie welke verantwoordelijkheden heeft en dat zij elkaar hier ook op aan kunnen spreken. Ik zag ook dat steeds meer collega’s vragen stelden en initiatief toonden om zich te ontwikkelen binnen de verantwoordelijkheden.”