1406

Implementatiemanager

Het introduceren en implementeren van een alternatief leidingsysteem (PEX)

De opdrachtgever 
Vattenfall is een energieleverancier met 2 miljoen klanten in Nederland. Zij en hun partners produceren zelf energie. De doelstelling van Vattenfall is om binnen een generatie een fossielvrij leven mogelijk te maken.

De opdracht 

Vattenfall zocht een alternatief leidingsysteem naast de gebruikelijke stalen leidingsystemen, om voor meerdere toepassingsgebieden en met een hogere verwerkingssnelheid bij de aanleg een kwalitatief goede oplossing beschikbaar te hebben.

Na een succesvolle pilot in één van de regio’s met het materiaal PEX door de afdeling Techniek (R&D), is 1406 gevraagd om de rol van implementatiemanager in te vullen.

Aanpak

Voorafgaand aan het definitief maken en uitsturen van het gewijzigde bestek hebben we geadviseerd om de pilot op grotere schaal en binnen alle vestigingen uit te voeren zodat zowel de interne organisatie als de gebiedsaannemers ervaring op te laten doen bij het verwerken van het product PEX.

Nadat we de resultaten van de pilot hebben gepresenteerd aan de Procurement en Contract Management zijn de vaste infrabedrijven uitgenodigd om de verwerking  af te prijzen en op te nemen in hun standaard bestekken.

Resultaat

Onze aanpak heeft geleid tot een breed draagvlak voor het nieuwe product en daarnaast een standaardisatie van de werkwijze, door het opstellen van een verwerkingsvoorschrift.

Meer van onze projecten