(Energie) Transitie

Het recente Klimaatakkoord schrijft voor dat we in 2050 een duurzame, hernieuwbare energievoorziening hebben in Nederland. De CO2-uitstoot zal tot bijna nul moeten worden beperkt en daarnaast zullen woningen en gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.

Zienswijze 1406

De energietransitie, hoe complex ook is zoveel meer dan een verandering van bron. De transitie van energievoorziening die mens en bedrijf voorziet in een levensbehoefte naar comfort is zoveel meer dan de verandering van een energiebron. De energietransitie gaat over de maatschappelijke verandering met de mens als middelpunt. 1406 draagt hieraan bij door dit omvangrijke probleem in kleine stukjes op te delen en samen met klant/partner te starten om zo een voorwaartse beweging te maken en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling.