1406

Regisseur Assetmanagement

Draagvlak bij de beheerorganisatie te creëren voor de realisatie en de renovatie van nieuwe winningen

De opdrachtgever 
Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Ze beheren al ruim 140 jaar de prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning tussen Monster en Katwijk. 

Het aanleggen en renoveren van winningen in het duingebied is een technisch complex en omgevingsgevoelige aangelegenheid. Het vraagt om een goede samenwerking tussen projectorganisatie en beheerorganisatie. 

De opdracht 

Niels is bij Dunea aan de slag als regisseur Assetmanagement. Daarbij is hij gedurende alle projectfases betrokken bij het project. Zijn opdracht is om draagvlak bij de beheerorganisatie te creëren voor de realisatie en de renovatie van nieuwe winningen in het gebied Berkheide. Dit doet Niels om zo de best mogelijke projecten te realiseren. 

Aanpak

Niels vertelt over zijn opdracht: “In mijn ogen zit de crux van de samenwerking in het erkennen en overbruggen van de verschillende belangen tussen de project- en beheerorganisatie. Ik heb dat gedaan door expliciet afspraken en beslismomenten vast te leggen over klanteisen, verificatie en validatie. 

Daarnaast heb ik verschillende overleggen geïnitieerd bij de start van een project tussen project- en beheerorganisatie en met belangrijke interne stakeholders. Zo krijgt de beheerorganisatie gevoel bij de voortgang van de verschillende projecten.   

Ook heb ik in samen met andere afdelingen inzichtelijk gemaakt wat er qua documenten en data overgedragen dient te worden van projecten naar beheer aan het eind van het project.”

Resultaat

De opdracht bij Dunea is nog niet afgerond. Niels: “Of het helemaal lukt om de beoogde meerwaarde voor Dunea en de winningen te creëren is nog niet te zeggen. Het programma Berkheide loopt nog door tot en met 2027. Maar het bewustzijn is er aan beide zijden en de wil ook.”