1406

CAPEX project

Een projectteam oprichten voor een CAPEX project

De opdrachtgever 
Eneco Warmteproductie exploiteert op locatie Lage Weide een 250 MW STEG energiecentrale waar naast elektriciteit ook warmte wordt geleverd aan het stadsverwarmingsnet van Utrecht. Om de betrouwbaarheid en leveringszekerheid tijdens de energietransitie te kunnen garanderen is in 2019 een groot levensduur verlengend CAPEX project uitgevoerd om de eenheid daarvoor klaar te stomen. 

De opdracht 

Olaf is gevraagd door Eneco gevraagd om een multidisciplinair projectteam te leiden. Het multidisciplinaire project bestond uit de volgende deelprojecten:

  • Major Overhaul Alstom GT13 E2
  • Major Overhaul generatoren
  • Retrofit DCS
  • Vervanging E-beveiligingen (generatoren/transformatoren/6kV)
  • Retrofit gelijkspanningssysteem (gelijkrichters/accu’s/no-break)
  • Modificatie middendruk ketelbundel

Het team bestond uit 15 fte en het aantal contractors was ca 150.

Aanpak

Olafs focus was gericht op het vormen en opwerken van het team, het richten van alle inspanningen en het inzichtelijk maken van de knelpunten. Door het inzicht ontstond er overzicht, en konden de deelprojectleiders sturen op output. Hierdoor was er meer ruimte om te werken aan het begeleiden, coachen en aansturen van medewerkers, wat de teamdynamiek enorm ten goede kwam.

Resultaat

De mensgerichte aanpak resulteerde in een hecht team dat onder grote druk op efficiënte wijze de complexe samenhang tussen de deelprojecten wist te bewaken tot en met de inbedrijfstellingsfase.

De doelstellingen op het vlak van betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn gerealiseerd met een onderschrijding van het CAPEX budget van 3%.

Meer van onze projecten