1406

Project Business Case Model

Het opstellen van een business case model om de reststromen van 6 windturbines om waterstof te produceren

De opdrachtgever 
H2Point wil een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde onder controle te houden en de gebrekkige luchtkwaliteit in (binnen) stedelijke gebieden te verbeteren. Zij willen meewerken aan een landelijk dekkend netwerk van waterstofstations, adviserend bij gemeente of bedrijfsverenigingen of investerend; volledig in eigen beheer of met derden, standalone of daar waar mogelijk bij bestaande tankstations.

De opdracht 

Voor het bedrijventerrein Weststad in Oosterhout heeft H2Point 1406 gevraagd een business case model op te stellen waarin de volgende onderdelen van de keten worden meegenomen:

  • Operationele + financiële data windturbines
  • Operationele en financiële data waterstofproductie
  • Potentiële afname vanuit mobiliteit
  • Presentatie t.b.v. het vooroverleg bij de gemeente Oosterhout

Hiermee kan H2Point scenario’s doorrekenen en een inschatting maken onder welke omstandigheden de integrale kostprijs van groene waterstof optimaal is.

Resultaat

Met behulp van de business case heeft H2Point het vooroverleg bij de gemeente Oosterhout kunnen afsluiten met een positief advies. H2Point is vervolgens het vergunningstraject ingegaan en start 2021 met de voorbereidingen van de realisatie.

Meer van onze projecten