1406

Agrarisch ondernemer Leendert

Het opwekken van duurzame energie op een akkerperceel

De opdrachtgever 
Boer Leendert en zijn familie zijn al jarenlang actief als agrarisch ondernemer in de provincie Zeeland. De wens van Leendert is al geruime tijd om naast akkerbouw ook actief te zijn binnen duurzame innovaties. Vandaar dat hij 1406 B.V. heeft gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om enkele van zijn percelen te gebruiken voor de opwek van duurzame energie.

De opdracht 

Het realiseren van een opwekinstallatie voor duurzame energie op een akkerperceel waarbij omliggende bewoners/campings/toeristen gebruik kunnen maken van de opgewekte energie. Het gaat bij dit project om de uitvoering van A tot Z, waarbij wij recentelijk zijn gestart met de planvorming en vergunningsaanvraag.

Aanpak

Allereerst zijn de verschillende mogelijkheden uitgedacht op welke manier op de percelen duurzame energie kan worden opgewekt. Hierbij hebben wij gekeken naar zonne- en windenergie, maar ook naar waterstof.

Onze ideeën hebben wij gepresenteerd aan een beleidsadviseur van de gemeente. Haar feedback hebben wij verwerkt en op dit moment wordt ons plan getoetst door de toetsingscommissie.

Resultaat

Op dit moment ligt ons voorstel nog bij de toetsingscommissie en zijn wij in afwachting van hun advies.

Meer van onze projecten